Laureaci konkursu

Przedszkolaki laureatami V Warszawskiego konkursu
„ Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Józef Piłsudski

Temat piątej edycji konkursu dotyczył życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudkiego. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali min. Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Prezydent m. st. Warszawy. Nasze przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń w ramach konkursu wykonały piękne i kolorowe laurki dla Marszałka
z okazji 150 rocznicy Jego urodzin, a także zilustrowały kartkę z Jego dziecięcego pamiętnika. Praca i zaangażowanie dzieci została doceniona. Podczas koncertu finałowego, który odbył się 17 marca  w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie ogłoszono, iż laureatami konkursu zostali: Jakub Stawiarski ( II miejsce) Alisa Regulska ( III miejsce) oraz wyróżnienie  Małgosia Pochylska, Natalia Łuczak oraz Basia Szydło. Nasze przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek. Serdecznie dzieciom gratulujemy i cieszymy się ,że mamy takich zdolnych podopiecznych.