Powitanie wiosny

                            „Witaj Wiosno” – Zielony Dzień w Przedszkolu.

  W dniu 21.03.2017r. dzieci z przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,Pożegnania Zimy – Powitania Wiosny”. Witając wiosnę, zorganizowaliśmy w przedszkolu „Zielony Dzień”.

  Przyjście nowej pory roku – wiosny jest okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Przygotowania do tej uroczystości odbywały się już wcześniej poprzez naukę piosenek i wierszy. Zmieniła się również dekoracja w salach z zimowej na wiosenną. Nie zabrakło  prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. O godzinie 9.30 wszystkie przedszkolaki zebrały się przed przedszkolem by wyruszyć barwnym korowodem. Pani Dyrektor Przedszkola przywitała wszystkich uczestników wiosennego korowodu. Dzieci wraz z Paniami przygotowały Marzannę i wyruszyły na spacer ulicami naszego miasta, śpiewając piosenki przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Głośnymi okrzykami i wesołą zabawą przedszkolaki pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę.  W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów wiosny w pobliskich ogródkach. Przy piosenkach o tematyce wiosennej dzieci powróciły do przedszkola. Po zakończeniu ceremonii Powitania Wiosny, przedszkolaki przystąpiły do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie naszego przedszkola. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu wrażeń, samodzielnych doświadczeń i satysfakcji. Z daleka widać, że w naszym przedszkolu zagościła już wiosna!