QUIZ – MOJA MAŁA OJCZYZNA

W związku z realizowaną tematyką planu rocznego „Piękna nasza Polska cała” w dniu 9.05.2017r. w naszym przedszkolu odbył się Quiz pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu było utrwalenie wiadomości dotyczących naszego kraju.

Udział wzięły dzieci z grup najstarszych (gr. VII, VIII, IX, X). W skład każdego zespołu wchodziło po troje uczestników. Dzieci po złożeniu ślubowania przystąpiły do rozwiązywania zadań. Przedszkolaki z wielkim przejęciem odpowiadały na zadawane im pytania. Wiedziały jak nazywa się stolica  i największa rzeka Polski. Znały symbole narodowe, wiedziały jaki tytuł ma Hymn Polski, potrafiły złożyć puzzle i odpowiedzieć co się na nich znajduje. Uważnie słuchały fragmentów legend i podawały ich tytuł.

Zawodnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat swojego państwa. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i książeczkę, a dopingująca publiczność – słodkości.

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę „Jestem Polakiem”.