Ewakuacja przeciwpożarowa

Ewakuacja przeciwpożarowa

Dnia 26.09.2018r. w naszym przedszkolu została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki. Celem ewakuacji było nabywanie przez dzieci i personel właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia i zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynku. Przebieg działań został uzgodniony z Powiatową Strażą Pożarną w Grójcu. Jednostka ta przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak dzieci pod opieką nauczycieli oraz pozostałych pracowników po usłyszeniu sygnału dzwonka opuściły budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Wszyscy udali się na miejsce zbiórki do ewakuacji w ogrodzie przedszkolnym. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.  Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci miła niespodzianka – samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który swoim sygnałem dźwiękowym wzbudził ogromny zachwyt. Następnie dzieci udały się do sali gimnastycznej gdzie Pan strażak wyjaśnił dzieciom jak zachować się kiedy w budynku pojawi się dużo dymu. Przeprowadził również ćwiczenia praktyczne z pomocą urządzenia wytwarzającego sztuczny dym.