Przedszkolaki uczą się udzielania pierwszej pomocy

Przedszkolaki uczą się udzielania pierwszej pomocy

W dniu 21 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce uczestniczyły w spotkaniu, którego celem było poznanie specyfiki pracy strażaka. Spotkanie poprowadzili: p. mł asp. Aneta Ścisłowska z Komisariatu Policji w Warce oraz p.    Rafał   Gorgoń    z Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się jakże  trudna i niebezpieczna jest praca strażaka. Dowiedziały  się także w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną. Pan strażak  w interesujący sposób dokonał prezentacji stroju strażaka  oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Nasi goście przedstawili  przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, , utraty przytomności. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych                  i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Przedszkolaki doskonale wiedzą już, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również  potrafią udzielić pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Na zakończenie spotkania powtórzyliśmy wspólnie numery alarmowe                                i podziękowaliśmy naszym gościom za spotkanie.