,,Mali wspaniali”

Dzieci z grupy ,,Żabki ” oraz ,, Pingwinki ” przystąpiły do programu ogólnorozwojowego skierowany dla dzieci przedszkolnych,, Mali wspaniali”. Dedykowany Małym Wspaniałym program nauczania jest programem oficjalnym , zaakceptowanym przez Kuratora Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki , samoobrony , poznają podstawowe techniki . Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy , dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

Przedszkolaki poznały już elementy gier zespołowych , lekkoatletyki oraz sztuk walki pod czas zajęć prowadzonych w przedszkolu jak również w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.