Rekrutacja 2018/2019

ogłoszenie

 

DYREKCJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W WARCE

 INFORMUJE, ŻE Z DNIEM  23. 04. 2018 r.

ROZPOCZNIE SIĘ POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ZAPISÓW  DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

W TYM CELU ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PO wniosek ORAZ INNE DOKUMENTY o przyjęcie DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU NALEŻY

Złożyć W SEKRETARIACIE

 W TERMINIE DO DNIA 11. 05. 2018 r.

LISTA DZIECI zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 31. 05. 2018 r.

LISTA DZIECI przyjętych i nieprzyjętych ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 11. 06. 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

DYREKCJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W WARCE

 INFORMUJE, ŻE Z DNIEM  12. 02. 2018 r.

ROZPOCZYNA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

W TYM CELU ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PO wniosek ORAZ INNE DOKUMENTY o przyjęcie DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU NALEŻY

Złożyć W SEKRETARIACIE

 W TERMINIE DO DNIA 01. 03. 2018 r.

 

LISTA DZIECI zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 19. 03. 2018 r.

LISTA DZIECI przyjętych i nieprzyjętych ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 29. 03. 2018 r.

 

 WNIOSEK ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA POTRZEBY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.przedszkole.warka.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Deklaracja rodziców

Oświadczenia

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

Wniosek o przyjęcia dziecka

załącznik nr 1

załącznik nr 2