Rekrutacja 2019/2020

 

Ogłoszenie

DYREKCJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W WARCE

 INFORMUJE, ŻE Z DNIEM  11. 02. 2019 r.

ROZPOCZYNA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

W TYM CELU ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PO wniosek ORAZ INNE DOKUMENTY o przyjęcie DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU NALEŻY

Złożyć W SEKRETARIACIE

 W TERMINIE DO DNIA 28. 02. 2019 r.

 

LISTA DZIECI zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIu 19.03.2019 r. DO GODZ. 14.00

 

LISTA DZIECI przyjętych i nieprzyjętych ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 29.03.2019 r. DO GODZ. 14.00

 

 

WNIOSEK ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA POTRZEBY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.przedszkole.warka.pl

W ZAKŁADCE „REKRUTACJA 2019/2020”

WAŻNE!!!

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

BĘDĄ WYDAWANE Z DNIEM 11.02.2019r.

 (PONIEDZIAŁEK)

 

KOLEJNOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NIE MA WPŁYWU NA WYNIKI REKRUTACJI.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNAMY

 OD 11.02.2019 r.

(PONIEDZIAŁEK)

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Deklaracja rodziców

Oświadczenia

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

Wniosek o przyjęcia dziecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

załącznik nr 1

załącznik nr 2