Rekrutacja 2017/2018

OGŁOSZENIE

DYREKCJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W WARCE

 INFORMUJE, ŻE Z DNIEM  27. 03. 2017 r.

ROZPOCZYNA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

W TYM CELU ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PO WNIOSEK ORAZ INNE DOKUMENTY O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA, KTÓRE PO WYPEŁNIENIU NALEŻY

ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE

 W TERMINIE DO DNIA 03. 04. 2017 r. 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 06. 04. 2017 r. 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU W DNIU 14. 04. 2017 r

WNIOSEK ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA POTRZEBY REKRUTACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.przedszkole.warka.pl

W ZAKŁADCE „REKRUTACJA 2017/2018”

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Deklaracja rodziców

Oświadczenia

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

Wniosek o przyjęcia dziecka

załącznik nr 1

załącznik nr 2