DLA RODZICÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Warce

w roku szkolnym 2017/2018

Raport z ewaluacji problemowej Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce

Deklaracja rodziców w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

Co czytać dzieciom w wieku przedszkolnym?

Relacja ze spotkania z rodzicami pt. „Kształtowanie postawy otwartości wobec niepełnosprawności u dzieci”

Informator dla rodziców na rok szkolny 2016-2017 Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce