Bezpieczny przedszkolak

dzieciszkoly

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Promowanie zachowań gwarantujących bezpieczeństwo dzieci.

DSC_0847

To kolejny temat, który jest zawarty w Rocznym Planie Pracy i będzie realizowany w roku szkolnym 2015/2016
w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce.

Już od najmłodszych lat staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu.

Poniżej udostępniamy dla Państwa link do prezentacji multimedialnej pt.

                „Bezpieczny przedszkolak – kształtowanie u dzieci prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu”

serdecznie zapraszamy do zapoznania się:

http://prezi.com/fibnla-mhd0c/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

W ramach tego tematu realizowane będą następujące zagadnienia:

• Uczestniczenie w warsztatach szkoleniowych ze stołeczną policją
• Wprowadzenie w grupach Kodeksu Dobrego Zachowania
• Wystawa prac plastycznych wykonanych wspólnie z rodzicami
pt. „Dobre i złe zachowanie”
• Zorganizowanie spotkania z policjantem
• Wycieczka do siedziby straży pożarnej
• Słuchanie piosenek, opowiadań i wierszy o bezpiecznym zachowaniu

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka nasze Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu

” BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015″ ,
którego organizatorem jest
Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny oraz Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego i Wydawnictwo Naukowe Prawo Europejskie w Praktyce.

Bezpieczeństwo jest naczelną sprawą w życiu każdego dziecka zarówno w domu, na podwórku, w przedszkolu oraz we wszystkich miejscach gdzie dziecko przebywa.

Dzieci, poprzez cykl zajęć przeprowadzanych w różnych bardzo atrakcyjnych formach poznają zasady bezpiecznego funkcjonowania w otaczającym je świecie. Rozróżniają miejsca, sytuacje, przedmioty bezpieczne i niebezpieczne. Poznają zasady poruszania się w pobliżu tras komunikacyjnych, rozróżniają wybrane znaki drogowe. Potrafią mówić „NIE” w sytuacjach budzących niepokój, przestrzegają zakazów i nakazów stawianych przez rodziców, rozumieją niebezpieczeństwo rozmów z nieznajomym, są świadome zakazu oddalania się z osobą obcą, brania od niej jakichkolwiek rzeczy.

WRZESIEŃ
– Dzieci zapoznane zostały z rozkładem pomieszczeń oraz zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, poznały i utrwalały zasady bezpieczeństwa i higieny. Nauczycielki zapoznały Przedszkolaków z ogrodem, placem zabaw i ich przeznaczeniem, zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolnym ogrodzie.
– Wszystkie grupy utworzyły Kodeks Dobrego Zachowania z którym wszystkie dzieci zostały zapoznane.
– Oglądanie przedstawienia pt. „Misiowa draka o drogowych znakach”.
– Gościliśmy również w naszym Przedszkolu przedstawicielki Policji, które przypomniały nam zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania ze środków transportu oraz obowiązek noszenia elementów odblaskowych na ubraniach. Następnie dzieci dowiedziały się jak należy zachować się w kontaktach z obcymi osobami.

DSC04146 - jako pierwsze

PAŹDZIERNIK
– Dzieci wzięły udział w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzone przez strażaka.

SAM_1720

– Wystawa prac plastycznych pt. „Dobre i złe zachowanie”.
– Słuchanie wierszy i opowiadań o bezpiecznym zachowaniu.

LISTOPAD

– Wystawa prac wykonanych wspólnie z rodzicami pt. „Dobre i złe zachowanie”

dobre

– Wycieczka dzieci do siedziby Straży Pożarnej

straż

– Pies terapeuta w przedszkolu – zajęcia z dziećmi

DSC04635

– Udział dzieci w ćwiczeniach ewakuacyjnych z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

ewaku

Nasze przedszkole zakończyło realizację zadań

Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne dziecko – Bezpieczne Przedszkole 2015” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

Dzięki pozytywnej ocenie jury otrzymaliśmy Certyfikat Bezpiecznego Przedszkola 2015.

DSC_0847

Wszystkie przeprowadzone zadania konkursowe wpłynęły na poszerzenie wiadomości na temat bezpieczeństwa i bezpiecznego zachowania uwrażliwiając w ten sposób dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić.

 Nadal  jednak wpajać będziemy dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach – w domu i w przedszkolu, na ulicy i na placu zabaw.