Godziny pracy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
PRZEDSZKOLE CZYNNE 6.00-17.00

6.00-7.00 dyżur w grupie I
16.00–17.00 dyżur w grupie X

6.00–7.00
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, rozmowy okolicznościowe i
zaplanowane.

7.00–8.30
Zabawy indywidualne i grupowe, praca indywidualna z dzieckiem. Słuchanie wierszy,
opowiadań, bajek literackich i muzycznych. Zabawy ruchowe, czynności higieniczno –
porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8.30–9.00 Śniadanie.

9.00–10.00
Zajęcia o charakterze edukacyjnym. Realizacja Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego.

10.00–11.45
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabawy na placu zabaw, prace
ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki ( w przypadku
nieodpowiedniej pogody gry i zabawy w salach).

11.45–12.00
Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

12.00–12.30 Obiad.

12.30–13.00
Słuchanie bajek literackich i muzycznych.

13.00–14.15
Dzieci 3 – letnie gr. I i gr. II gr.III – leżakowanie, relaksacja, odpoczynek.
Dzieci 4 i 5 letnie gr. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X – zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne, realizacja programów własnych,
prace indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

14.15–14.30
Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.30–14.50 Podwieczorek.

14.50–16.00
Zabawy zorganizowane, praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe w
sali, omówienie wydarzeń dnia.

16.00–17.00
Zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe na placu zabaw.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00.